missbruk anhörig ledsen gråter

Anhörigstöd till vuxna

Är du anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger?

Om du är över 18 år och är anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger kan du få stöd från individ- och familjeomsorgen. Det är ditt behov som styr vilket stöd du får, det kan till exempel vara enskilda samtal med behandlare eller socialsekreterare. Om du har ett behov av andra kontakter kan vi hjälpa dig med samtalskontakt via psykosociala mottagningen på vårdcentralen eller via psykiatiska mottagningen på lasarettet i Motala.

För mer information och stöd är du välkommen att kontakta beroendemottagningen Smedjan. Du kan också kontakta en socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens vuxengrupp.

Du kan alltid vara anonym om du önskar.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Beroendemottagningen Smedjan
Behandlare
Åsa Hörbäck
Telefon: 0143-150 97
Mobil: 070-312 10 06
Skicka e-post