Gatuarbete

VA-arbete

På måndag 17/10 kommer det påbörjas ett grävarbete i korsningen Margaretavägen-Skänningegaten.

Arbetet kommer att medföra vissa störningar samt omledning av trafik. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av November, information angående tider och status på arbetet kommer att uppdateras fortlöpande på hemsidan.