Städning gator och trottoarer

Ägaren till respektive väg - väghållaren - ansvarar för vägen. Detta ansvar innefattar också vägens skötsel och snöröjning.

Vadstena kommun ansvarar för städning av kommunala gator och parker. Det handlar till exempel om sandsopning, rensning av dagvattenbrunnar och tömning av papperskorgar. Gator och torg i innerstaden städss e - 2 gånger per vecka eller vid behov, övriga gator städas vid behov. 

Varje år i slutet av mars/ början av april så sopas all sanden upp från gatorna i Vadstena.

I länken här under kan ni läsa om vad som gäller för städning på gator och trottoarer i Vadstena kommun.

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning

Gratis gångbanesand

Nu kan du som äger villa få gångbanesand kostnadsfritt. Sanden avhämtas under snösäsongen i engångsposter, kärl och hinkar vid kommunförrådet på Industrivägen 1 i Vadstena.

 

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30 - 16.00
Fredag 07.30 - 15.00

Nya öppettider fr. o. m. 1 maj
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Kontakt - chefer
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor