Kommunfullmäktige 20 juni

Publicerad 2018-06-13

Klockan 18:30 i Medborgarsalen, Rödtornet

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Se kallelse/föredragningslista och handlingar på kommunens webbplats.