Kommunfullmäktige 20 juni

Publicerad 2018-06-29

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-06-20
Anslaget sattes upp: 2018-06-29
Sista dag för överklagande: 2018-07-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.