Kommunstyrelsen 7 februari

Publicerad 2018-02-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-02-07
Anslaget sattes upp: 2018-02-14
Sista dag för överklagande: 2018-03-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.