Kommunstyrelsens personalutskott 4 april

Publicerad 2018-04-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-04-04
Anslaget sattes upp: 2018-04-11
Sista dag för överklagande: 2018-05-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.