Kultur- och utbildningsnämnden

Publicerad 2018-04-16

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-04-09
Anslaget sattes upp: 2018-04-16
Sista dag för överklagande: 2018-05-07
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.