Socialnämnden 31 januari

Publicerad 2018-01-31

§ 4-5 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-01-31
Anslaget sattes upp: 2018-01-31
Sista dag för överklagande: 2018-02-21
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.