Kultur- och utbildningsnämnden 13 maj

Publicerad 2019-05-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-05-13
Anslaget sattes upp: 2019-05-13
Sista dag för överklagande: 2019-06-03
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.