Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun

Publicerad 2019-01-10

De lokala ordningsföreskrifterna för Vadstena kommun har reviderats genom kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2018, § 180. Protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.