Socialnämndens utskott 2019-03-06

Publicerad 2019-03-15

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-03-06
Anslaget sattes upp: 2019-03-15
Sista dag för överklagande: 2019-04-05
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.