skola elev lärare utbildning

Ansök eller säg upp plats

Här hittar du anvisningar om hur du söker plats och vistelsetider som gäller.
Det går bra att ansöka om kommunal förskola, säga upp plats eller ändra inkomstuppgift direkt i e-tjänsten.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in sex månader innan platsen behövs. Det är du som vårdnadshavare som anmäler barnets behov av plats och det är möjligt att önska vilken kommunal förskola du vill att barnet ska gå på. Tänk på att båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan. Om du vill ansöka om plats på en fristående förskola (i Vadstena finns det tre föräldrakooperativ) så vänder du dig direkt till den förskolan. Du har rätt att stå i kö både till en kommunal förskola och en enskild förskola.

Notera att Vadstena kommun inte erbjuder pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Direkt till e-tjänsten!

Väntetid

Enligt lag ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från det att anmälan har kommit in. Ibland kan det gå på kortare tid.

Förtur

Om det finns speciella omständigheter kan kommunen göra en bedöming av om det finns möjlighet att ge förtur. Kontakta förskolechefen för att diskutera frågan.

Speciella behov

Om ditt barn har någon form av speciellt behov måste du kontakta förskolechefen så att ni tillsammans kan planera en bra vistelsetid på förskolan.

Placering och vistelsetid

När ditt barn placeras på en förskola får du ett erbjudande per telefon. Du får sedan ett brev hemskickat där du bekräftar att du accepterar platsen. I samband med detta får du också fylla i en inkomstanmälan.
Det är viktigt att de timmar du har angett på ansökan överensstämmer med det behov du har vid placeringen. Tillsynsbehovet är barnets genomsnittliga vistelsetid per vecka (din arbetstid inklusive restid). Om behovet förändras under handläggningstiden måste detta meddelas för att dina önskemål lättare ska kunna tillgodoses.

Ändring av vistelsetid

Behöver du minska eller öka ditt barns timmar på förskolan på grund av förändrade tider för studier eller förvärvsarbete så ansöker du om detta på särskild blankett senast en månad innan den nya tidan ska börja gälla. Tillfälliga schemaändringar av tiden kan göras i SchoolSoft men samråd gärna med personalen.

Uppsägning

Uppsägningstiden, för både förskola och fritidshem, är två månader och avgift kommer att tas ut från uppsägningsdatumet. Du ska skriftligt meddela vilket datum som är sista placeringsdagen. Vid övergång till fritidshem när barnet börjar i förskoleklass behöver ingen uppsägning göras.
För de fristående förskolorna kan det vara andra regler.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Vecka 28-31 håller vi lunchstängt kl.12-13.


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor