Förskolebarn

Avgifter i förskolan och i fritidshem

Den avgift du ska betala för en förskoleplats eller fritidsplats beror på den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet. Alltså all den inkomst hushållet tjänar innan skatt. Som hushåll räknas den person du lever med i partnerskap. Avgiften beräknas utifrån olika procentenheter av bruttoinkomsten och hur många barn i familjen som är inskrivna i förskolan eller i fritidshemmen.

Inkomsttak

Skolverket har riksdagens uppdrag att inför varje nytt år, utifrån den allmänna löneutvecklingen, fastställa vilket belopp som ska gälla för att få betala maximal avgift (maxtaxa).
Från och med den 1 januari 2019 är beloppet fastställt till 47 490 kr (inkomsttak).

Inkomstanmälan

Om hushållets gemensamma inkomst före skatt ligger under inkomsttaket ska du lämna in en inkomstanmälan för att få en lägre avgift. I annat fall tillämpas maxtaxans belopp. Det är viktigt att du snarast anmäler ändrad inkomst för att få rätt avgift! Inför varje årskifte måste du och ditt hushåll lämna in aktuella inkomstuppgifter. Om inte detta görs gäller maxtaxan. 

Om avgiften inte betalas

Om hushållet inte betalar avgiften sker först ett samtal mellan familjen och förskolechefen. Skulle avgiften trots detta utebli kommer barnet att få en anvisad vistelsetid på högst 15 timmar i veckan och avgiften blir då 30 procent av vad hushållet normalt skulle få betala. Barnet får åter önskad vistelsetid när skulden är reglerad.

Rätt till förskola 15 timmar per vecka

Barn till föräldrar som är arbetslösa, eller föräldralediga med yngre syskon, har rätt till förskola minst 15 timmar i veckan. Även i detta fall betalar du enligt fastställd taxa.

Reducerad avgift vid allmän förskola

I och med att barnet från 3 års ålder har rätt till avgiftsfri allmän förskola upp till 525 timmar per år (ej lov), så minskas avgiften med 3/10 om barnet på den övriga tiden är inskriven i förskolan. 525 timmar per år motsvarar 15 timmar i veckan under terminstid. Reduceringen gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Uppsägning

Uppsägning ska ske senast två månader i förväg och avgiften tas ut under hela uppsägningstiden.

Avgiftens storlek 2019

Kostnad för barn i förskola per månad

Barn 1    3 % av inkomsten - dock högst 1425:-
Barn 2    2 % av inkomsten - dock högst 950:-
Barn 3    1 % av inkomsten - dock högst 475:-
Barn 4    0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Kostnad för barn på fritidshem per månad

Barn 1   2 % av inkomsten - dock högst 950:-
Barn 2   1 % av inkomsten - dock högst 475:-
Barn 3   1 % av inkomsten - dock högst 475:-
Barn 4   0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Exempel: Hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 50 000 kr. För barn i förskolan betalar ni för barn 1 1425 kr och för barn 2 950 kr. Totalt 2 375 kr

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

För de fristående förskolorna kan det vara ett lägre belopp beroende på föräldratjänst. Kontakta respektive förskolechef för de fristående förskolorna.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor