Förskolebarn

Fristående förskolor

I Vadstena kommun finns det tre fristående förskolor. Det betyder att de drivs av enskilda huvudmän. Samtliga fristående förskolor bedrivs som föräldrakooperativ och som huvdman fungerar en styrelse som består av föräldrarna.

Våga Gård i Borghamn, Hovet i Hov och  Smultronstället i tätorten är fristående förskolor och samtliga bedrivs som föräldrakooperativ. Med föräldrakooperativ menas att du har föräldratjänst vissa dagar och förskolorna har en egen styrelse. De fristående förskolorna får ett kommunalt bidrag som motsvarar kostnaden för vad ett barn i den kommunala förskolan kostar. I och med att du gör föräldratjänst blir månadsavgiften i regel lägre.

På varje föräldrakooperativ finns det en rektor och du vänder dig direkt till denne om du vill ansöka om en plats.

Kontaktuppgifter till respektive föräldrakooperativ/rektor hittar du till höger eller nedan.

Tilläggsbelopp

En enskild huvudman har möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om något barn har ett omfattande behov av särskilt stöd och det krävs extra ordinära stödinsatser. Rektorn ansöker i samråd med föräldrarna om ett belopp som ska täcka de faktiska kostnaderna. Ansökningsunderlag finns under blanketter och e-tjänster.

Tillsyn

Det är kommunen som ger tillstånd till en enskild huvudman att bedriva fristående förskola. Om skollagen och läroplanen kan följas ges tillstånd och kommunen har sedan ett tillsynsansvar.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor