Förskolebarn

Kommunala förskolor

Vadstenas tre kommunala förskolor har en hög andel högskoleutbildade förskollärare som garanterar god pedagogisk kvalité.

I förskolan erbjuds barnen både omsorg och utbildning.

Barn får många nya erfarenheter i förskolan. Med stöd av pedagoger utvecklar barn sina färdigheter och kunskaper. Pedagogerna på förskolan ansvarar för att planera och genomföra undervisning med läroplanens mål i fokus. Förskolan arbetar också för att barnen utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt och lär sig respektera alla människors lika värde. På våra förskolor tar det arbetet sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen och dess sju olika diskrimineringsgrunder.

Föräldrasamverkan

I förskolan möts du och ditt barn av respekt och öppenhet för olikheter och arbetet sker i ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder. Det är i det dagliga mötet mellan dig och pedagogerna som tillit byggs, men även via utvecklingssamtal och föräldramöten skapas goda relationer.

På varje förskola finns ett inflytanderåd bestående av föräldrarepresentanter, personal och förskolans ledning. Inflytanderådet träffas kontinuerligt för att diskutera frågor som rör barnens vardag.

KONTAKT