Förskolebarn

Avgifter i förskolan och i fritidshem

Den avgift du ska betala för en förskoleplats eller fritidsplats beror på den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet. Alltså all den inkomst hushållet tjänar innan skatt. Som hushåll räknas den person du lever med i partnerskap. Avgiften beräknas utifrån olika procentenheter av bruttoinkomsten och hur många barn i familjen som är inskrivna i förskolan eller i fritidshemmen.

Inkomsttak

Skolverket har riksdagens uppdrag att inför varje nytt klanderår fastställa vilket belopp som ska gälla för att hushållet ska få betala maximal avgift (maxtaxa).
Från och med den 1 januari 2020 är beloppet fastställt till 49 280 kr (inkomsttak).

Inkomstanmälan om du vill ha en lägre avgift

Om hushållets gemensamma inkomst före skatt ligger under inkomsttaket ska du lämna in en inkomstanmälan för att få en lägre avgift. I annat fall tillämpas maxtaxans belopp. Det är viktigt att du snarast anmäler ändrad inkomst för att få rätt avgift! Inför varje årskifte måste du och ditt hushåll aktivt lämna in aktuella inkomstuppgifter. Om inte detta görs gäller maxtaxan. 

Om avgiften inte betalas

Om hushållet inte betalar avgiften sker först ett samtal mellan familjen och rektorn. Skulle avgiften trots detta utebli kommer barnet att få en anvisad vistelsetid på högst 15 timmar i veckan och avgiften blir då 30 procent av vad hushållet normalt skulle få betala. Barnet får åter önskad vistelsetid när skulden är reglerad.

Förskola 15 timmar per vecka

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till förskola minst 15 timmar i veckan. Även i detta fall betalar du enligt fastställd taxa.

Reducerad avgift vid avgiftsfri allmän förskola

I och med att barnet från 3 års ålder har rätt till avgiftsfri allmän förskola  525 timmar per år (augusti till och med maj), minskas avgiften med 30 procent om barnet på den övriga tiden är inskriven i förskolan. Reduceringen gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Notera att under månaderna juni och juli faktureras den avgift som normalt ska betalas av hushållet. 

Uppsägningstid

Uppsägning av förskoleplatsen måste ske senast 60 dagar före den sista vistelsedagen.
Om uppsägningen kommer in senare kommer två månadsavgifter att tas ut från det registrerade uppsägningsdatumet.

Avgiftens storlek 2020

Kostnad för barn i förskola per månad

Barn 1    3 % av inkomsten - dock högst 1478:-
Barn 2    2 % av inkomsten - dock högst 986:-
Barn 3    1 % av inkomsten - dock högst 493:-
Barn 4    0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Kostnad för barn på fritidshem per månad

Barn 1   2 % av inkomsten - dock högst 986:-
Barn 2   1 % av inkomsten - dock högst 493:-
Barn 3   1 % av inkomsten - dock högst 493:-
Barn 4   0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Exempel 1: Hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 50 000 kr. För barn i förskolan betalar ni för barn ett 1478 kr och för barn två 986 kr. Totalt 2464 kr

Exempel 2: Hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 38 000 kr. För barn i förskolan (barn ett) betalar ni 1140 kr och för barn i fritidshem (barn två) betalar ni 380 kr. Totalt 1520 kr.

För de fristående förskolorna kan det vara ett lägre belopp beroende på föräldratjänst. Kontakta respektive rektor för de fristående förskolorna.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor