Förskolan Blanka

Förskolan Blanka ligger centralt i Vadstena. Förskolan är en modern förskola med sex avdelningar. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Det finns en stor förskolegård med många spännande uteaktiviteter.

KONTAKT

Förskolan Blanka
Telefon: 0143 - 153 37
Besöksadress: Kalkhagsvägen 14
592 40 Vadstena
E-post Kronan
E-post Borgen
E-post Spiran
E-post Tornet
E-post Juvelen
E-post Diamanten