Förskolebarn

Vistelsetid och öppettider

Enligt skollagen ska förskola erbjudas barnet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Även barnets eget behov utifrån familjesituationen kan ge rätt till en förskoleplats. Förskola erbjuds från och med ett års ålder.

Från och med hösten det år som barnet fyller tre år har barnet alltid rätt till avgiftfri (allmän) förskola med 525 timmar per år. Detta oavsett föräldrarnas behov. Den allmänna förskolan ska ses som barnets eget rätt till social träning och utbildning.

Vadstena kommun erbjuder förskola och fritidshem mellan klockan 06:10 och 18:30. Notera att de enskilda förskolorna (föräldrakooperativen) i regel erbjuder kortare vistelsetid än så.

Vistelsetider

I samband med din ansökan anger du vilka tider som ditt barn har behov av. Det är viktigt för att förskolan ska kunna planera sin personalresurs. Vistelsetiden utgår ifrån din arbetstid/studietid inklusive restid.

Ändring av vistelsetid

Behöver du minska eller öka ditt barns timmar på förskolan på grund av förändrade tider för studier eller förvärvsarbete så anmäler du om detta på särskild blankett senast en månad innan den nya tiden ska börja gälla. Tillfälliga schemaändringar av tiden kan göras i SchoolSoft, men samråd gärna med personalen.

Det är viktigt att de timmar du har angett överensstämmer med de faktiska timmarna. 

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år och ska omfatta minst 525 timmar om året (15 timmar under 35 veckor). Alla barn har rätt till allmänn förskola och den är kostnadsfri. Den allmän förskolan är stängd under sommaren. Om du önskar förskola under sommarlovet ska detta anmälas senast den sista april på kommunens blankett Förskola

Vistelsetid i samband med semestern

Ett barn får vistelsetid i förskolan om båda föräldrana förvärvsarbetar eller studerar. Så fort en av föräldrarna är ledig eller har semester ska barnet också vara ledigt.

Rätt till vistelsetid utifrån barnets eget behov

  • Rektorn för förskolan kan göra en bedömning av om det finns skäl för barnet att få vistelsetid i förskolan även om föräldrarna är lediga eller har semester. 
  • Barn till arbetslösa har rätt till minst 3 timmars vistelsetid per dag.
  • Barn vars föräldrar är föräldralediga har rätt till 3 timmars vistelsetid per dag.

Ansökan om utökad vistelsetid

Om det finns särskila skäl kan en ansökan göras hos rektorn att få utökad vistelsetid från tidigast 05:45 till senast 19:00.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen

  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av rektorn och barnet kan komma att placeras på speciellt anvisad avdelning.

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor