Hur säger jag upp platsen?

Uppsägningstiden är två månader och avgiften kommer att tas ut från  det datum som uppsägningen registrerades. 

Säg upp förskoleplatsen via e-tjänsten här!

Säg upp platsen genom ifyllningsbar blankett här!

Övergång från förskola till fritidshem

Vid övergång från kommunal förskola till fritidshem, i samband med att barnet börjar i förskoleklass, behöver ingen uppsägning göras. Förskoleplatsen avslutas automatiskt den 31 juli.

För de fristående förskolorna kan det vara andra regler.