Förskolan Omma

Förskolan Omma har sex avdelningar och är belägen på Tycklingeområdet. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Det finns en stor förskolegård med många spännande uteaktiviteter.

 

KONTAKT

Förskolan Omma
Telefon: 0143-151 97
Besöksadress: Klosterledsgatan 48
592 32 Vadstena
E-post Hamnen
E-post Mossen
E-post Stigen
E-post Skogen
E-post Ängen
E-post Gläntan