Förskolan Omma

Förskolan Omma

Förskolan Omma består av sex avdelningar och är belägen på Tycklingeområdet med närhet till Vätterns strand. Förskolan har ett eget tillagningskök.
Förskolan togs i bruk i april 2019.

På förskolan Omma bedrivs även pedagogisk omsorg på annan tid.
Läs mer om "kvällis", "helgis" och "nattis"!

KONTAKT

Förskolan Omma
Telefon: 0143-151 97
Besöksadress: Klosterledsgatan 48
592 32 Vadstena
E-post Hamnen
E-post Mossen
E-post Stigen
E-post Skogen
E-post Ängen
E-post Gläntan