Ansökan om skolgång

Om du ska flytta till kommunen så gör du en inflyttningsanmälan. Det gäller även om du vill flytta ut från kommunen eller önskar gå i en skola i Vadstena kommun men fortfarande vara folkbokförd i din hemkommun.

Om du vill flytta in till kommunen och är skolpliktig gör du en ansökan hos Vadstena kommun. Mottagande och avlämnande skola sköter sedan den formella överflyttningen.

Du har enligt skollagen även rätt att ansöka om att få gå i en skola i Vadstena även om du bor i en annan kommun. Det är mottagande kommun (Vadstena kommun) som avgör om det finns möjlighet att ta emot dig, men det är hemkommunen som står för kostnaden. Hemkommunen är inte skyldig att stå för kostnaden för resor till och från en skola i en annan kommun.

Ansökan om skolgång i annan kommun eller friskola

Om du önskar gå i en annan kommuns grundskola eller i en fristående skola så ansöker du hos den skolan enligt deras rutiner och använder deras blanketter. Vadstena kommun står för kostnaden av skolplatsen, men du måste själv stå för resorna.

Tilläggsbelopp

Om den mottagande skolan önskar ett tilläggsbelopp för elev, som är i behov av stöd, ska en ansökan skickas till Vadstena kommun. Tilläggsbeloppet kan ges om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor