Elever förskoleklass västar flicka pojke glad

Sankt Persskolan

Sankt Persskolan är en F - 3 skola som ligger centralt i Vadstena. Skolan är fördelad på flera olika byggnader som alla omringar den stora skolgården.

På Sankt Persskolan arbetar vi kring en helhetssyn på eleverna. Eleverna på skolan är alla vuxnas ansvar. Genom att skapa goda lärmiljöer ger vi eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. På rasterna är det alltid flera vuxna ute på skolgården och skolmåltiden är en viktig del av skoldagen.

På Sankt Persskolan arbetar vi dagligen med skolans värdegrund i årskursbundna arbetslag kring eleverna. Eleverna i årskursen tillhör en basgrupp men arbetar också i andra grupperingar. Lärarna i arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling vilket skapar en samhörighet i årskursen.

På skolan finns ett fritids och flera lärare arbetar både i skolan och på fritids.

 

KONTAKT

Sankt Persskolan
Expedition: 0143-152 03
eller 0143 - 152 23
Besöksadress:
Hovsgatan 13
5920 30 Vadstena

Skicka e-post