Ledighet för elev

Enligt skolagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan till exempelvis gälla om eleven ska fira en släkting på annan ort eller delta i någon form av kultur- eller idrottsaktivitet.

I förskoleklassen och grundskolan gäller skolplikten, men en elev kan få beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. 
Det är rektorn som gör en samlad bedömning av elevens skolsituation och om det är lämpligt att bevilja ledighet och om eleven kan ta igen förlorade undervisningsmoment. Det kan alltså bli olika bedömningar för barn inom samma familj.

Ledighetsansökan

Blankett för ledighetsansökan finns endast i SchoolSoft och hittas under Filer & länkar/ Blanketter. Från och med hösten 2019 görs ansökan i digital form i SchoolSoft.