Elever

Sankt Persskolan

På Sankt Persskolan går elever i förskoleklass upp till och med årskurs 3.

På Sankt Persskolan arbetar vi tillsammans med skolans värdegrund i årskursbundna arbetslag kring eleverna. Eleverna i varje årskurs tillhör en egen basgrupp men arbetar även i andra grupperingar. Lärarna i arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling vilket skapar en samhörighet .

På skolan finns ett fritidshem och flera lärare arbetar både i skolan och i fritidshemmet.

På skolan går det cirka 300 elever.

 

KONTAKT

Sankt Persskolan
Expedition: 0143-152 03
eller 0143 - 152 23
Besöksadress:
Hovsgatan 13
5920 30 Vadstena

Skicka e-post