Fötter ben sommar vallmo blåklint äng

Särskola

Inga barn är lika!

Förutsättningarna är inte lika för våra barn. Ibland behöver en elev på grund av en funktionsnedsättning en anpassad skolgång och då försöker vi tillsammans hitta den bästa lösningen. Det kan bli aktuellt att eleven efter en prövning, och samtycke av föräldrarna, placeras i särskolan. På särskolan är personalen specialiserad på att hjälpa eleven på bästa sätt.

Vadstena kommun har en egen grundsärskola för de yngsta eleverna, men anlitar grundsärskolorna i grannkommunerna för att hitta en lämplig lösning för de äldre eleverna. Eleverna har då rätt till taxiresor till och från skolan.

En särskoleelev kan även bli integrerad i den vanliga grundskolan om det bedöms som den bästa lösningen för eleven. Eleven läser då, och blir bedömd, efter särskolans läroplan.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor