Pojke med dator

Skoldatatek

Skoldatateket är en verksamhet inom skolan som arbetar med digital teknik i kombination med specialpedagogik.

Verksamheten riktar sig främst till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd och då främst elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och koncentrationssvårigheter. Verksamheten omfattar bland annat rådgivning, utprovning av alternativa lärverktyg och kursverksamhet inom IT och specialpedagogik.   

Skoldatatekets syfte är bland annat att

  • vara en del av kommunens elevstöd
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt eget lärande
  • medverka till att hitta alternativa lösningar för de elever som riskerar att inte nå målen
  • medverka till att ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av digitala lärverktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatateket finns i på Katarinaskolan.

Ta gärna kontakt med samordaren!

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor