skolbuss skolskjuts skylt

Skolskjuts

Kommunen anordnar kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen för elever i förskoleklass och grundskolan om sådan behövs med hänsyn till trafikförhållanden och färdvägens längd.

 

Aktuella turlistor

Uppdaterade 2020-08-07

 
Det är Östgötatrafiken AB som på kommunens uppdrag planerar skolskjutsarna och hur eleverna bäst ska komma till och från skolan.
Om du behöver komma i kontakt med de olika entreprenörerna så finns det kontaktuppgifter i skolornas informationssystem SchoolSoft.
ÖstgötaTrafiken AB svarar på frågor om tider och hållplatser på skolskjuts@ostgotatrafiken.se

Hur får jag skolskjuts?

Du behöver inte göra någon ansökan om skolskjuts. Utifrån folkbokföringsadressen planerar Östgötatrafiken turer, tider och påstigningsplatser. Innan läsårets början kommer aktuella turlistor att publiceras i på kommunens webbplats.
Det är endast vid bedömning av trafiksäkerheten vid till exempel en hållplats som kommunens utredare kan komma att behöva göra en bedömning. Detsamma gäller även om eleven har någon form av funktionsnedsättning. Kontakta kommunens medborgarservice för mer besked på telefon  0143 150 00 eller sök kontaktuppgifter i SchoolSoft under Skolinfo.

Vi är mycket tacksamma om du hör av dig om det inte behövs någon skolskjuts. Det kan gälla om eleven är på fritids och blir skjutsad av föräldrarna. Då kan vi eventuellt korta restiden för de andra eleverna. Skriv i så fall till skolskjuts@ostgotatrafiken.se.

Växelvis boende

Om eleven av någon anledning behöver skolskjuts i samband med växelvis boende så måste en ansökan om detta göras inför varje läsår. Tänk på att rätten till skolskjuts vid växelvis boende endast gäller inom kommunens gränser och att en regelbundenhet krävs.
Du anmäler tider och hämtningsadresser till skolskjuts@ostgotatrafiken.se

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor