Buss tjej skolresa skolbuss resa kollektivtrafik

Elevresor för gymnasieelever

När du börjar på gymnasiet så innebär det i regel att du dagligen behöver resa med buss eller tåg till och från en av våra grannkommuner.

Från och med läsåret 2020/2021 gäller läsårskort.

Resekort

När du börjar på gymnasiet för du ett resekort som gäller på Östgötatrafiken. Det är din gymnasieskola som ansvarar för ett du får ett resekort. I regel får du åka gratis den första dagen till gymnasieskolan. Ta gärna med något dokument som visar vilken gymnasieskola som du ska börja på.

Vilken typ av resekort får jag?

  • I första hand får du ett läsårskort som ger dig möjlighet att komma till och från skolan. Kortet gäller på bussar och pendeltåg.

Läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut – alla vardagar, även lovdagar, från klockan 05.00 till 19.00.

Du kan slälv för ett förmånligt pris köpa till en fritidsbiljett.

Du kan få åka med på grundskolan skolskjutsar

Rätten till skolskjuts gäller endast eleverna i grundskolan, men du får som gymnasieelev åka med om tiden passar och om det finns plats i bussen. Tänk på att linjesträckningen är anpassad efter grundskolans elever och det är inte givet att du kommer ända hem. Tänk även på att det ibland är studiedagar för grundskolan. Se läsårstider!
Länk till turlistor www.vadstena.se/turlistor

Elevresor från landsbygden

Om du inte har möjlighet att ordna egna resor in till tätorten på morgonen för att komma med bussarna mot Motala eller Skänninge station kan du ansöka elevresa från landsbygden. Elevresor från landsbygden är en extra tjänst som Vadstena kommun genom politikst beslut erbjuder det lagkrav som finns.

Du kontaktar kommunens servicecenter, 0143 150 00, för att anmäla ditt behov . Kommunen lämnar sedan uppgifterna till Östgötatrafikens beställningscentral, som lägger in dina uppgifter i sitt systemet. Du kan sedan vid behov ringa 0771-71 10 20 och beställa resor med taxi på morgonen. Taxin ska vara inne i Vadstena 07:10 och beställningscentralen meddelar vilken tid du kommer att hämtas. Taxiresan är helt kostnadsfri.
Tänk på att det tar minst tio handläggningsdagar för Östgötatrafiken att samordna resorna.

Observera att du måste göra en förnyat ansökan inför varje nytt läsår!

Närtrafik

Efter klockan 17:00 har du möjlighet att beställa Närtrafik av Östgötatrafiken. Du betalar avgift (egenavgiften) enligt Östgötatrafikens taxa och du kan betala resan med betalkort. Det är region Östergötland som ansvarar för närtrafiken som är en del av den allmänna kollektivtrafiken. 

Ersättning för egenavgift

Om du åker närtrafik på eftermiddagen för att komma hem från skolan kan du ansöka om ersättning för egenavgiften. Ersättningen är 1/2500 del av prisbasbeloppet. Det motsvarar ungefär 20 kr. Lämna in dina kvitton efter varje termin så görs en utbetalning.

 

Länk till lagen om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor.

 

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor