Buss tjej skolresa skolbuss resa kollektivtrafik

Elevresor för gymnasieelever

När du börjar på gymnasiet så innebär det i regel att du dagligen behöver resa med buss ellet tåg till och från en av våra grannkommuner.

Resekort

För dig som är gymnasieelev gäller att du i regel måste åka med den allmänna kollektivtrafiken. Den mottagande gymnasieskolan beställer och delar ut ett resekort till dig och Vadstena kommun står för kostnaden.

I regel får du åka gratis den första dagen till gymnasieskolan. Ta gärna med något dokument som visar vilken gymnasieskola som du ska börja på.

  • Du som studerar i Motala får ett kort som gäller i närområde Motala. Det vill säga i hela Vadstena och Motala kommun.
  • Du som studerar på andra orter i länet får ett länskort.

Vadstena kommun har bestämt att du ska få ett resekort som gäller hela dygnet runt och alla dagar på året.

Det är ÖstgötaTrafiken som sköter den  allmänna kollektivtrafiken och besvarar frågor kring tider, typer av kort med mera.

Du kan få åka med på grundskolan skolskjutsar

Rätten till skolskjuts gäller endast eleverna i grundskolan, men du får som gymnasieelev åka med om tiden passar och om det finns plats i bussen. Tänk på att linjesträckningen är anpassad efter grundskolans elever och det är inte givet att du kommer ända hem. Tänk även på att det ibland är studiedagar för grundskolan. Se läsårstider!
Länk till turlistor www.vadstena.se/turlistor

Ansökan om att få beställa elevresor från landsbygden

Om du inte har möjlighet att ordna egna resor in till tätorten på morgonen för att komma med bussarna mot Motala eller Skänninge station kan du ansöka om att få beställa särskild elevresa från landsbygden. Elevresor från landsbygden är en extra tjänst som Vadstena kommun genom politikst beslut erbjuder utöver lagkravet.

Du kontaktar kommunens servicecenter, 0143 150 00, för att anmäla ditt behov . Kommunen lämnar sedan uppgifterna till Östgötatrafikens beställningscentral, som lägger in dina uppgifter i sitt systemet. Du kan sedan vid behov ringa 0771-71 10 20 och beställa resor med taxi på morgonen. Taxin ska vara inne i Vadstena 07:10 och beställningscentralen meddelar vilken tid du kommer att hämtas. Taxiresan är helt kostnadsfri.
Tänk på att det tar minst tio handläggningsdagar för Östgötatrafiken att samordna resorna.

Observera att du måste göra en förnyat ansökan inför varje nytt läsår!

Närtrafik

Efter klockan 17:00 har du möjlighet att beställa Närtrafik av Östgötatrafiken. Du betalar avgift (egenavgiften) enligt Östgötatrafikens taxa och du kan betala resan med betalkort. Det är region Östergötland som ansvarar för närtrafiken som är en del av den allmänna kollektivtrafiken. 

Ersättning för egenavgift

Om du åker närtrafik på eftermiddagen för att komma hem från skolan kan du ansöka om ersättning för egenavgiften. Ersättningen är 1/2500 del av prisbasbeloppet. Det motsvarar ungefär 20 kr. Lämna in dina kvitton efter varje termin så görs en utbetalning.

 

Länk till lagen om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor.