Två små flickor sitter vid ett bord och ritar med färgpennor

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Den erbjuds istället för förskola.

Med tanke på coronapandemin erbjuds verksamheten inte under hösten 2020.

Förhoppningsvis kan vi ge ett nytt besked i slutet av året.

På Öppna förskolan arbetar vi med:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan du knyta nya kontakter med andra barnfamiljer. Personalen på Öppna förskolan ger råd och stöd.

KONTAKT