Förskolebarn

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Den erbjuds istället för förskola.

Med tanke på den rådande situationen med coronapandemin kommer verksamheten inte erbjudas under hösten 2020.

Förhoppningsvis kan vi ge ett nytt besked i slutet av året.

 

På Öppna förskolan arbetar vi med:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan du knyta nya kontakter med andra barnfamiljer. Personalen på Öppna förskolan ger råd och stöd.

KONTAKT