Skriva vuxentubildning penna papper

Särskild undervisning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är för dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

På särvux kan du som har en funktionsnedsättning utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbets- och samhällslivet.
Du kan kombinera särskolans kurser och nationella kurser om du så önskar.

Utbildning ges i närliggande kommuner.

Besök Motalas webbplats för att få mer information!

KONTAKT

Vuxenutbildningen
Anneli Turesson
studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 58 14
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post