Vuxenutbildning svenska för invandrare SFI etnicitet

Svenska för invandrare SFI

Svenska för invandrare SFI är en introduktionsutbildning i svenska språket och det svenska samhället. 

Du har rätt att delta om du:

  • Kommer från ett annat land och behöver lära dig svenska
  • Är över 16 år
  • Har uppehållstillstånd i Sverige
  • Är folkbokförd i Vadstena kommun

Utbildningen ges i närliggande kommuner.

KONTAKT

Vuxenutbildningen
Anneli Turesson
studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 58 14
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post