Sovande barn

Omsorg på annan tid

Kommunen erbjuder från och med den 1 september 2019 omsorg  på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Det kallas ibland för "nattis" eller "helgis", men verksamheten ska erbjudas alla andra tider på året då förskolan eller fritidshemmet inte är öppet.

I Vadstena erbjuds från och med den första 1 september 2019 verksamheten och den är förlagd till förskolan Omma.

Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att erbjuda omsorg på andra tider än då förskola och fritidshem inte erbjuds. 

Att ha barnet över natt på förskolan Omma kräver inskolning så därför bör barnet ha en relativt regelbunden vistelsetid på kvällar, nätter och helger.

Verksamheten erbjuds även kvällar, aftnar och helger och ditt barn behöver inte vara insrkivet på en kommunal förskola eller kommunalt fritidshem för att du ska kunna ansöka om vistelsetid.

Ansökan

Du kan ansöka om plats om din familj inte har möjlighet att hitta någon annan form av tillsyn. Det innebär att båda föräldrarna har arbetsschema, restider eller sovtider som sammanfaller. Är du ensamstående och det inte finns någan annan förälder som kan hjälpa till har du naturligtvis rätt att ansöka om en vistelse. Ansökan ska skickas in till kultur- och utbildningsförvaltningen.

Till ansökan!

KONTAKT

Rektor
Katarina Österdahl
Telefon: 073 - 086 11 37