Sovande barn

Omsorg på annan tid

Kommunen erbjuder omsorg  på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Den kallas ibland för "nattis" eller "helgis" och erbjuder omsorg på tider då förskolorna och fritidshemmen inte är öppna.

I första hand ska familjen ansvara för omsorg men om det inte är möjligt utifrån en arbetssituation kan en ansökan göras om vistelsetid.

Vadstena kommun har valt att förlägga verksamheten till en kommunal förskola.

Vadstena kommun erbjuder omsorg på tid då förskola och fritidshem inte är öppen. Verksamheten är förlagd till förskolan Omma.

Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att erbjuda omsorg på andra tider men det är inget direkt lagkrav. I Vadstena erbjuds verksamheten efter ett lokalt politiskt beslut. 

Verksamheten erbjuds alla årets dagar på kvällar, aftnar och helger och ditt barn behöver inte vara inskrivet i en kommunal förskola eller kommunalt fritidshem för att du ska kunna ansöka om vistelsetid.

Ansökan

Du kan ansöka om plats om din familj inte har möjlighet att hitta någon annan form av tillsyn. Det innebär att båda föräldrarna har arbetsschema, restider eller sovtider som sammanfaller. Är du ensamstående och det inte finns någan annan förälder som kan hjälpa till har du naturligtvis rätt att ansöka vistelsetid. Ansökan ska skickas in till kultur- och utbildningsförvaltningen.

Till ansökan!