Omsorg på annan tid

Kommunen erbjuder omsorg  på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Den kallas ibland för "nattis" eller "helgis" och erbjuder omsorg på tider då förskolorna och fritidshemmen inte är öppna.

I första hand ska familjen ansvara för omsorg men om det inte är möjligt utifrån en arbetssituation kan en ansökan göras om vistelsetid.

Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att erbjuda omsorg på andra tider men det är inget direkt lagkrav. I Vadstena erbjuds verksamheten efter ett lokalt politiskt beslut. 

Omsorg på annan tid erbjuds 18:30 – 06:30 på vardagar samt på lördagar, söndagar, och helger. Påsk, midsommar, jul och nyår är verksamheten stängd. Detta gäller också de fyra veckor under sommaren då övriga förskolor och fritidshem har begränsat öppethållande.

Ansökan

Du kan ansöka om plats om din familj inte har möjlighet att hitta någon annan form av tillsyn. Det innebär att båda föräldrarna har arbetsschema, restider eller sovtider som sammanfaller och att det inte är möjligt att ändra dessa tider.
Är du ensamstående och det inte finns någan annan förälder som kan ansvara för barnet har du naturligtvis rätt att ansöka vistelsetid. Ansökan ska skickas in till kultur- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan om omsorg på annan tid här!