Bostadsanpassning

Om du behöver hjälp med anpassning hemma för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma. Bidraget ska gå till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, anpassa badrummet, installera en spisvakt, förbättra belysningen eller skaffa en rullstolsramp.

Har du frågor om bostadsanpassning är du välkommen att höra av dig till ansvarig handläggare på biståndskontoret.

KONTAKT

Receptionen
Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0143-151 50

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.