Baskarta karta

Utdrag ur primärkartan

Den digitala primärkartan är kommunens mest detaljrika karta med hög noggrannhet. Den används bland annat som underlag vid planerings- och projekteringsverksamhet och är även utgångsmaterial vid exempelvis upprättande av nybyggnadskartor och grundkartor.

Primärkartan lagras digitalt i vår geodatabas och utgör grunden för i princip all kartproduktion.

Innehåll: Kartdetaljer med hög noggrannhet. Till exempel byggnader, vägkanter, fastighets- och kvartersgränser, adresser, kantsten, tomtdetaljer (häckar, staket, träd m.m.) rättigheter etc.

Omfattning: Vadstena stad, Borghamn och Rogslösa

Aktualitet: Nya byggnader och detaljer läggs in genom inmätning och beräkning samt fotogrammetrisk framställning. Ajourhålls löpande.

Skalområden: ca 1:400 – 1:1000

Levereras: Digitalt format: shp, dwg & pdf. Utritning: papper

Pris: Priset för kartuttaget regleras av särskild taxa och är beroende av områdets storlek och leveransformat

Uttag ur primärkartan kan utformas helt efter beställarens behov och önskemål om vilka detaljer (såsom byggnader, vägar, träd, fastigheter, ledningar etc.) som man vill kunna se. Även kartans skala kan anpassas efter önskemål.

KONTAKT

GIS-samordnare
Per Hallin
Telefon: 0143-150 08
Skicka e-post