Nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta upprättas inom detaljplanerade områden i samband med nybyggnation, som projekteringsunderlag och underlag till situationsplan som ska bifogas bygglovansökan. Av nybyggnadskartan framgår vad, var och hur stort du får bygga liksom förhållanden till grannar, gator m.m.

Innehåll: Primärkartan som grund kompletterad med detaljplanens bestämmelser om markanvändning, byggrätt, byggnadssätt m.m. och redovisning av markhöjder och anslutningspunkt till kommunens VA-ledningar.

Omfattning: Aktuell fastighet inom detaljplanelagda områden.

Aktualitet: Uppdateras vid uttagstillfället.

Skalområden: 1:400

Levereras: Digitalt format: dwg, pdf. Utritning: papper.

Pris: Regleras genom antagen taxa. Prisexempel för en normal villa på normalstor tomt är f n 6600 kr.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor