Karta gång cykelvägar

Turistkarta/tätortskarta

Turistkartan finns över tätorten Vadstena och är en bra karta för att orientera sig i vår stad.

Innehåll: Kartdatabasen innehåller byggnader, gatunamn, adressnummer, grönytor, vatten, sevärdheter, gång- och cykelvägar m.m.

Omfattning: Vadstena tätort

Skalområden: ca 1:10 000

Levereras: Digitalt format: pdf, jpg & tiff Utritning: papper

Pris: Priset för turistkartan är beroende av leveransformat

KONTAKT

GIS-samordnare
Per Hallin
Telefon: 0143-150 08
Skicka e-post