Mättekniker mäta karta byggnad

Mätteknisk verksamhet

Under våren 2014 kompletterades kommunens kart- och GIS-verksamhet med en funktion för mätning. Med mätning avser vi den mätning som utförs utomhus av till exempel vägar, byggnader, markförhållanden med mera.

Vi utför dels kontinuerliga mätningar, för att kvalitetsförbättra och ajourhålla innehållet i vår geografiska databas, men vi utför också mätuppdrag för kunds räkning. För att beställa utstakning eller lägeskontroll av kommunen kontaktar du kommunens mättekniker.

För uppdrag som utstakning och lägeskontroll kan du välja mellan att anlita kommunens mättekniker eller en privat konsult. Det som gäller är dock att konsulter som anlitas för mätning måste kunna styrka att de har grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Om annan än kommunens mättekniker ska utföra utstakningen skall anmälan göras hos kommunen för godkännande. Om lägeskontroll utförs av annan part än kommunen ska en digital inmätningsfil (shape eller dwg) med noggrannhet motsvarande RTK-mätning levereras till kommunen i koordinatsystemet SWEREF 99 15 00, alternativt ska intyg om utförd lägeskontroll skickas till plan- och bygglovavdelningen som ska ange mått, planläge och höjdläge i form av skiss med koordinatuppgifter.

Klicka i länkarna i menyn för att se några exempel på mätuppdrag. 

KONTAKT

Mättekniker
Andreas Vos
Mobil: 070 - 632 68 98
Skicka e-post