Drottningmarken bygga hus tomt slott

Husutstakning

När en bygglovsansökan har beviljats av kommunen ska man på byggplatsen märka ut exakt var den tilltänkta byggnaden ska stå och var alla hörn ska vara. Då behöver en husutstakning göras.

De grundläggande koordinaterna ska finnas i bygglovshandlingarna och det gäller att överföra dem från papper till verklighet. Detta kallas för utstakning och gör att byggnaden kan uppföras på rätt plats.

Husutstakning sker oftast i tre steg:

  1. Koordinattolkning utifrån situationsplan och måttsatta planritningar i beslutat bygglov.
  2. Grovutstakning – en utstakning som görs innan schaktningen så att man ser vart schaktningen ska äga rum. Byggnadens blivande hörn markeras.
  3. Finutstakning – byggnadens alla hörn markeras med hjälp av profiler – träpinnar som slås ned i marken. Därefter drar man snören mellan spikar som man slagit ner i profilerna. Snörena får symbolisera byggnadens väggar. Utifrån dessa snören gjuter man sedan husgrunden.

När krav på utstakning finns ska detta framgå av bygglovsbeslutet.

Kostnad

Vi har en bestämd taxa för utsättningar, vilket gör att du i förväg kan få reda på vad det kommer att kosta.

Prisexempel finutstakning (grovutstakning kostar 70% av priset för finutstakning):
Nybyggnad (huvudbyggnad), 4 hörn, byggnadsarea 50-199 kvm = 4662 kr.
Nybyggnad ( komplementbyggnad), 4 hörn, byggnadsarea 15-199 kvm = 3101 kr.

KONTAKT

Mättekniker
Andreas Vos
Mobil: 070 - 632 68 98
Skicka e-post