Hus sand rita rigning hemma stöd

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär en inmätning av ett färdigbyggt hus för att kontrollera att det hamnade där det skulle enligt bygglovet.

Vadstena kommun kräver lägeskontroll på alla byggnationer som är större än 15 kvadratmeter, det vill säga alla byggnader som idag är bygglovspliktiga, såväl nybyggnationer som tillbyggnationer. (Atterfalls tillbyggnad på 15 kvm är anmälningspliktig och lägeskontroll krävs efter att tillbyggnaden är uppförd.) Om byggherren inte utför lägeskontroll när byggnaden är färdigställd får han inget slutbesked och han får då inte heller ta den nya byggnaden i bruk.

Kostnad

Vi har en bestämd taxa för lägeskontroller, vilket gör att du i förväg kan få reda på vad det kommer att kosta.

Prisexempel lägeskontroll:
Nybyggnad (huvudbyggnad), 4 punkter, byggnadsarea 50-199 kvm = 2880 kr
Nybyggnad (komplementbyggnad), 4 punkter, byggnadsarea 50-199 kvm = 1772 kr
Tillbyggnad, 4 punkter, byggnadsarea 15 kvm = 1772 kr

KONTAKT

Mättekniker
Andreas Vos
Mobil: 070 - 632 68 98
Skicka e-post