GIS-kartor

Via kartportalen tillgängliggör Vadstena kommun viktig kartinformation från olika verksamhetsområden. På våra kartor kan man hitta skolor och förskolor, äldreboenden, lediga tomter, gällande detaljplaner med mera. Karttjänsterna fungerar i mobiltelefon eller surfplatta men gör sig bäst på större skärmar.

Vadstenakartan är kommunens översiktliga karta med informationskikt från de flesta kommunala verksamheterna. Karttjänsten är byggd på fastighetskartan men det finns alternativa baskartor att välja ifrån.

Primärkartan är viktig för dig som behöver ett enkelt kartunderlag för att skissa på. Använd gärna utskriftsfunktionen för att exportera din karta i en pdf-fil.

Karttjänsten Mark- och exploatering innehåller skikt från MEX-avdelningen.

Driftstörningar är en dedikerad karttjänst från mark- och exploateringsavdelningen som bara redovisar aktuella driftstörningar i kommunen.

På kartan Ledig mark och tomter visar mark- och exploateringsavdelning den mark som kan köpas av kommunen för olika syften.

Kartan Gällande planer redovisar en samling av samtliga stadsplaner, byggnadsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som gäller i Vadstena kommun. Planhandlingar kan laddas ner från tjänsten. Kommunens pågående planarbete visas i tjänsten Kommunens planarbete istället.

Lokala ordningsföreskrifter är karttjänsten som kompletterar dokumentet med ordningsföreskrifter som gäller i Vadstena.

Turistkartan innehåller information som framförallt är riktad till besökare.