Vättern Vadstena vy panorama Klosterkyrkan blå

Markanvisningar

Markanvisning innebär att ett företag får rätt att köpa kommunal mark för att där bygga till exempel bostäder.

Som grundprincip gäller att de som är intresserade av att bygga bostäder i Vadstena kommun ges möjlighet att komma med förslag på bebyggelse innan fördelning av kommunal mark sker. Principen är viktig för att behandla aktörer rättvist och för att stimulera att fler aktörer blir verksamma i Vadstena. Markanvisning kan ges på olika sätt beroende på situation. Vadstena tillämpar såväl direktanvisning som anbudsförfarande och markanvisningstävling.

Byggherremöte

Är du som byggherre eller fastighetsägare intresserad av att bygga i Vadstena kommun? Eller har du ideér som kan bidra till att fler bostäder byggs i Vadstena? Eller vill du helt enkelt ha information och svar på frågor om möjligheten att bygga i Vadstena? Då ska du ta kontakt med oss! Det som du presenterar för oss vid mötet är självklart konfidentiellt.

Kontakt
Stadsarkitekt Mathias Hult
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Vadstena kommun, 59280 Vadstena
Telefon: 0143-150 81
Skicka e-post

Byggherrelista

Samhällsbyggnadsförvaltningen för en lista över byggherrar som visat intresse av att bygga bostäder i Vadstena. Listan används som underlag vid informationsutskick, inbjudningar till markanvisningar m.m. Vid normalt markanvisningsförfarande annonseras erbjudandet på kommunens hemsida och inbjudan skickas till byggherrar på intresselistan.

Vill du anmäla dig till vår byggherrelista? Meddela oss på samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor