Södra Drottningmarken bild med detaljplan

Markanvisning Södra Drottningmarken 2018/2019

Anvisningen är avslutad och mark har tilldelats tre byggherrar.

Vadstena kommun har detaljplanerat den aktuella etappen, Södra Drottningmarken, under 2018. Planens syfte är att skapa en levande stadsdel genom att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och varierade hustyper. 

Följande byggherrar har tilldelats mark:

Område E,F - ByggTitanerna AB, bostadsrättsradhus
Område B - RiJo Fastigheter i Vadstena AB, parhus med äganderätt
Område A - Vadstena Fastighets AB, hyresrätter, tillägg till tidigare direktanvisning 

Här hittar ni inbjudan och här finns gällande detlajplan för området.

Tomtmarken är planerad att vara färdigställd till juni 2019 och förväntad byggstart för projekten är under 2019. 

Kontakt

Vadstena kommun
Mark- och exploateringsavdelning
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppet:
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00