Helhetshälsa planområde

Detaljplan för del av Kungs Starby 2:1, område för verksamhet

Detaljplaneförslaget vann lagakraft 2020-03-31.

Vadstena kommun har arbetat fram en detaljplan med syfte att möjliggöra etablering av tillverkningsverksamhet vid Ödeshögsvägen, mittemot Vadstena Antik & Kuriosa vid Vadstenas södra infart.

Planarbetet bedrevs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Orienteringskarta över planområdet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Plan- och bygglovavdelningen

Telefon: 0143-150 00
Besöksadress: 
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15