Detaljplan för Novisen 2 m.fl.

Detaljplaneförslaget vann lagakraft 2020-03-31.

Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse på del av fastigheten Novisen 2 samt angränsande mark.

Orienteringskarta över planområdet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Plan- och bygglovavdelningen

Telefon: 0143-150 00
Besöksadress: 
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15