Översiktsplanen för Vadstena

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som  omfattar hela kommunen. Översiktsplanen för Vadstena stad är en fördjupad del - den väsentligaste delen - av den kommunomfattande översiktsplanen för Vadstena kommun.

Syftet med översiktsplanen för Vadstena stad är att klargöra de förutsättningar som finns för stadens framtida utveckling. Den ska ange var marken från allmäna synpunkter är lämplig för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, anläggningar för tätortsändamål med mera samt var det är lämpligt att nuvarande markanvändning ostört kan få fortgå. Planen ska redovisa kommunens syn på hur förändringen i den befintliga bebyggelsen kan ske med hänsyn till den historiska miljö och andra allmäna intressen. Så ska den även visa trafik-, parkering- och andra tekniska försörjningsfrågor kan lösas.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor