Översiktsplanen för Borghamn

Översiktssplanen för Borghamn redovisar grunddragen i markanvändningen för det område planen omfattar. Det är viktigt för Vadstena kommun rent allmänt och för Borghamns samhälle i synnerhet att näringsliv och sysselsättning kan vidareutvecklas på orten.

Borghamn ligger cirka 15 km söder om Vadstena inom Vadstena kommun, vid Ombergs sluttning. Borghamn ligger på mark som tillhör de forntida byarna Bårstad och Västerlösa.
I början på 1800-talet började Göta kanalbolaget att bryta sten för kanalbygget och byggde delar av det som bland annat innehållit gamla Borghamnsskolan och en hamn.

Många intressenter  har på senare tid riktat sig mot Borghamn. Framtida turistanläggningar har aktualiaserats. Då detta sker tätt inpå befintliga permanetbostäder och i en miljö som i övrigt har stora värden ut naturvetenskaplig och kulturhistorisk synpunkt har kommunen beslutat se över Borghamns samhälle i ett sammanhang genom att upprätta en översiktsplan för Borghamn.

Översiktsplanen för Borghamn omfattar området från och med Hovanäs i norr till Ombergs nordsluttning i söder. I väster begränsas området av vattenområdena närmast starandlinjen och i öster av den brukningsvärda jordbruksmarken.

Översiktsplanen består delas av en markanvändningskarta, som redovisar den från allmän synpunkt lämpligaste markanvändningen, dels av en rekommendationskarta, som visar  vad som måste till för att den föreslagna markanvändningen ska kunna genomföras.

Den fördjupade översiktplanen för Borghamn upphävs i och med antagandet av ny översiktsplan för Vadstena kommun, 19 juni 2013.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor