Strand omkring Lastköpingsgatan

Vadstena 4:44, del av, vid Lastköpingsgatan

Samrådet genomfördes under tiden 16 januari – 17 februari 2017.

Syftet med detaljplanprogrammet är att ge en grundläggande vägledning för fortsatt detaljplanering i enlighet med kommunens vision om ett växande Vadstena.

Programområdet är beläget öster om Lastköpingsgatan, direkt norr om vattenverket och ca 60 meter från Vätterns strand. Området är idag obebyggt och består av öppen gräsyta och parkering.
I Vadstena råder brist på centralt belägna bostäder med hög tillgänglighet. Stadens centrala delar består, förutom av en- och två bostadshus, mestadels av äldre bebyggelse i 2-3 våningar utan hiss.

Beslutet om samråd fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2016.

Samrådet skedde mellan måndag 16 januari 2017 och fredag 17 februari 2017. Programhandlingarna fanns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset.

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte för information och synpunkter hölls i kommunhuset den 26 januari 2017 kl 18:30.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Ändrat öppethållande inför pingsthelgen.
Fredag 29 maj öppet 8-12


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor