Detaljplan för Klosterängen 5 samt del av Birgitta 5 och Klosterängen 7

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 17 radhus/kedjehus på fastigheten.

Gällande detaljplan medger endast byggande av friliggande enbostadshus. Planarbetet bedrivs som standardförfarande. Ändringen bedöms inte motverka syftet i underliggande detaljplan och är av så begränsad omfattning att den inte utgör någon betydande miljöpåverkan.

Samrådsskedet har slutförts.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor