Gurkan 5 m.fl.

Ändring av detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid Björkvägen (DP 67)

Förslaget till ändring av gällande detaljplan är ute på granskning under tiden 3  - 28 juni 2019.

Planområdet ligger i södra delen av Vadstena stad, ca 700 m från centrum och omfattar fyra fastigheter; Gurkan 1, Gurkan 4, Gurkan 5 och Gurkan 6 samt del av Palsternackan 8. Aktuella ändringen är i enlighet med översiktsplanen.

Gällande detaljplanens genomförandetid om fem år har löpt ut.

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Med aktuell ändring av detaljplan avser kommunen att justera planbestämmelserna så att detaljplanens ursprungliga syfte uppfylls på ett effektivare och tydligare sätt.

Planhandlingar sänds till berörda myndigheter och fastighetsägare. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 28 juni 2019. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Plan- och bygglovavdelningen

Läs mer om gällande detaljplan på kommunens karttjänst med gällande detaljplaner.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor